Kdo jsme

Energetická správa vznikla sdružením nezávislých energetických poradců působících na trhu od roku 2007. Cílem společnosti je dlouhodobě snižovat náklady na elektřinu, plyn, vytápění a vodu. Chránit zákazníky před nekalými praktikami hráčů na trhu s energiemi. Hledáme a vyvíjíme další způsoby snížení nákladů.

Účelem energetické správy je umožnit domům větší energetickou nezávislost.

Vize energetické správy

Díky patentovaným řešením dosahujeme maximální úspory na energiích a poskytujeme dlouhodobou správu tak, aby klienti šetřili stále více a více a už nikdy neměli žádné starosti spojené s energetikou.

Tím, že se energie vyrábí v místě spotřeby, snižujeme závislost na korporacích, které si účtují nemorálně vysoké ceny elektřiny, plynu, tepla, pohonných hmot nebo vody. Výsledkem je větší soběstačnost a energetická nezávislost.

Optimalizujeme budovy, aby byly nízkoná­kladové, šetrné vůči životnímu prostředí a s minimálními emisemi skleníkových plynů.

Dlouhodobou vizí je zajistit, aby všichni lidé měli trvalý přístup ke kvalitní pitné vodě a levné čisté energii.