Úspora na teple

Rekuperace tepla z odpadních vod

Pod našimi ulicemi se nachází zdroj energie, kterému jsme doposud téměř nevěnovali pozornost. Tím jsou komunální splašky, jejichž teplota se pohybuje okolo 20 oC. Teplou odpadní vodu již nevypouštíme do kanalizace. Filtrujeme ji, speciálním způsobem čistíme a následně pouštíme do zdroje na ohřev teplé užitkové vody.

Zobrazit schéma

Co vám budeme povídat, přijďte se k nám podívat.

Zajímá vás tato technologie a rádi by jste si ji prohlédli zblízka?

Objednat schůzku