Optimalizace elektřiny

Sloučení odběrných míst

Díky slučování odběrných míst můžeme efektivně ušetřit na poplatcích za jističe a za odebranou elektřinu.

Snížení hlavního jističe

Pomocí zátěžového měření zjistíme, zda je prostor snížit hlavní jistič před elektroměrem a tím snížit náklady.

Kombinací těchto opatření dosahujeme maximální možné úspory elektřiny.

Nastavení distribuční sazby

Umíme individuálně posoudit nastavení vysokého a nízkého napětí a určit správnou distribuční sazbu tak, aby zákazník platil co nejméně.

Monitoring sítě

Pomocí monitoringu sítě budeme mít podrobný přehled o spotřebě elektřiny a zjistíme, kdy je špička spotřeby. Každý rok podle těchto dat nastavujeme rozdělení časů vysokého a nízkého tarifu (dříve známo jako denní a noční proud).

Co vám budeme povídat, přijďte se k nám podívat.

Zajímá vás tato technologie a rádi by jste si ji prohlédli zblízka?

Objednat schůzku