Recyklace vody

Odpadní vodu rozdělíme filtrem hru­bých nečistot na méně znečištěnou vodu (tzv. šedá voda) a silně znečištěnou vodu (tzv. černou vodu). Černá voda jde do odpadu a šedou vodu pomocí nanotechnologií speciálním způsobem čistíme a filtrujeme a dále využíváme na splachování toalet a jako teplou užitkovou vodu.

Recyklace vody – lze získat dotaci ve výši až 70 000 Kč.

Na tento proces dohlíží krajská hygienická stanice, které musíme v pravidelných intervalech dodávat vzorky vody, aby splňovala přísné parametry vody. V tomto projektu však nečistíme vodu na úroveň, kterou vyžaduje legislativně, ale voda je vyčištěna na úroveň vody pitné. Zákazník pak má k dispozici certifikované testy kvality vody, tak aby byla 100% jistota, že voda je ve stejné nebo vyšší kvalitě, než je voda z vodovodního řádu.
Zobrazit schéma

Co vám budeme povídat, přijďte se k nám podívat.

Zajímá vás tato technologie a rádi by jste si ji prohlédli zblízka?

Objednat schůzku