Díky jedinečnému řešení jsme získali užitný vzor na propojení technologii (fotovoltaická elektárna, sloučení odběrncýh míst elektřiny, tepelného čerpadla a recyklace vody).

ZOBRAZIT UŽITNÝ VZOR

Technologické schéma energetické správy

1

Fotovoltaická elektrárna vyrábí elektrickou energii, která pohání tepelné čerpadlo.

2

Tepelné čerpadlo slouží k výrobě teplé užitkové vody (dále jen TUV). Přemění 1 kWh elektrické energie na 3,5 kWh tepelné energie, kterou uchovává v zásobníku teplé užitkové vody.

3

Přebytky elektrické energie z fotovoltaické elektárny díky sloučení odbrných míst elektřiny využiváme na pohon výtahu a na domácí spotřebiče.

4

Odpadní vodu bezezbytku recyklujeme, díky sofistikovaným technologiím jen malá část končí v kanalizaci. Recyklovanou vodu používáme na splachování toalet, sprchování a zalévání záhonku.

5

Již předehřátou recyklovanou vodu (původně odpadní voda z pračky nebo sprchy), která má 26 oC (namísto běžných 11 oC), používáme na výrobu teplé užitkové vody tepelným čerpadlem.

6

Ve sprchách a na vodovodních bateriích jsou umístěné úsporné hlavice a spořiče, které optimalizují průtok vody. Díky tomu stačí ohřát méně vody, tím šetříme nejen elektrickou, ale i tepelnou energii a tak tepelná čerpadla nemusí tak často spínat.